Egyesület bemutatása

Az Egyesület céljai:

 1. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények /továbbiakban EGYMI-k/ szakmai munkájának összefogása, különös tekintettel az együttnevelés és esélyegyenlőség biztosításában.
  Az inkluzív társadalmi, iskolai környezetre való szemléletalakítás, szemléletformálás.
 2. Információs, egyeztető kapcsolatok kialakítása mindazon állami, szakmai, társadalmi, önkormányzati szervekkel, melyek tevékenysége hatással van a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjára, az EGYMI- k működésére.
 3. A törvényi szabályozások egységes értelmezése, szakmai súlyát, kompetenciáját felhasználva az oktatáspolitika kedvező irányú befolyásolása, az intézmények funkció váltásának segítése. Szakmai kompetenciák növelése.

 

Az Egyesület tevékenysége:

 1. Az EGYMI -k szakmai tevékenységének megismerése, megismertetése egymással és a társadalom más szereplőivel.
 2. Folyamatos információcsere elméleti és gyakorlati kérdésekben, az eredményesen alkalmazott módszerek, programok, stb. közvetítése, publikálása.
 3. Konferenciák, képzések, továbbképzések tartása, a hazai és nemzetközi kutatások, pedagógiai kísérletek eredményeinek a gyakorlat szempontjából történő elemzése, hasznosítható tapasztalatok hozzáférhetőségének biztosítása.
 4. A helyi, regionális és országos kezdeményezések ösztönzése, segítése. Pályázatok figyelemmel kísérése, ajánlása.
 5. Az EGYMI -k és az integráló intézmények részére közös tanulmányi, sport, kulturális versenyek, rendezvények szervezése. Integrált táborok szervezése különböző korosztályok számára.
 6. Nemzetközi kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás hasonló külföldi szervezetekkel, intézményekkel.

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat, de vagyonával az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében gazdálkodik.
Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat /országgyűlési, önkormányzati képviselőt nem állít és nem támogat jelöltet/ anyagi támogatást politikai pártoktól nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

EGYMI Országos Egyesület - Alapszabály

EGYMI Országos Egyesület - Belépési nyilatkozat