Tehetséggondozás

Pedagógusaink azonosulni tudnak Dr. Csermely Péter professzor gondolataival mely szerint: „Mindenki tehetséges valamiben”. A mi feladatunk, hogy ezt megtaláljuk, felfedezzük.

A tehetségek azonosítására és felismerésére intézményünkben rengeteg lehetőség nyílik. A korszerű tanulásszervezési eljárások, mint a projektoktatás, kooperatív tanulás vagy a differenciálás által nap mint nap megmutathatják tanulóink erősségeiket, tehetségüket.

A témahetek és tanórán kívüli projektek témáját gyakran képezi a tehetségnevelés.

Természetesen figyelembe vesszük azokat az egyéb azonosítási formákat is, amelyekkel minél több tanuló számára szerezhetünk sikerélményt.

Ide tartozik:

- Véleménygyűjtés: pedagógusoktól, diáktársaktól, szülőktől

- Jó eredmények elérése rajz, batik, sport pályázatokon, versenyeken

- Az általunk tartott iskolai, városi, megyei szavalóversenyeken feltűnik a gyermek

- Jól teljesít rajz és technika órákon

- Kiemelkedő kézügyesség, alkotó képzelet, különleges gondolattársítások jellemzik

- Jól motiválható

Intézményünkben a tehetséggondozás több területen megvalósul: képzőművészet, tánc, batik, zene, sport, előadó művészet  ( vers, mese, mazsorett ), dráma.

A tehetségnevelési programjainkba egyéb elemek is épülnek:

- Kiállítások

- Múzeumlátogatások

- Képzőművészekkel és táncművészekkel való személyes találkozások

- Különböző pályázatokra készülés

A tehetséggondozás által különböző kompetenciák kerülnek mozgósításra:

- Vizuális, manuális képességek

- Mozgáskultúra

- Kreativitás

- Fantázia

- Önismeret, önértékelés

- Intellektuális képességek

A sikeres tehetségnevelés nem valósulhat meg a szülőkkel való aktív együttműködés nélkül. A célok tisztázása, azonos követelményrendszer kialakítása a siker feltétele. A tanuló fejlődésének közös értékelése, a gyermek érzelmi támogatása, elfogadása kiemelten fontos.

A pedagógus tanácsa, módszertani segítségnyújtása biztonságot adhat a szülők részére. A közös programok szervezése segítheti az iskola és a család kapcsolatának javítását.

A jól irányított tehetséggondozás megalapozhatja a későbbi eredményes pályaválasztást is.

A régi tévhit, mely szerint a „tehetség utat tör”, megdőlni látszik.

A tehetséget keresni kell! Hiszen minden gyermek sajátos képességek, adottságok széles tárházával születik. Nagyrészt azonban a környezetükön, azaz rajtunk – iskolán, szülőkön, társadalmon – múlik az, hogy ezek a képességek használhatatlanok maradnak, vagy érzelmi-közösségi motivációval támogatva, érdeklődéssé, majd ambícióvá, később tehetséggé nemesedve, kivirágoznak.

Tehetséggondozó területek:

-képzőművészet

-kiállítások látogatása

 

-vándorkiállítások

-Roma Mentor Projekt

-batik szakkör

-mese és versmondás