Nyitott kapu 2

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében

TÁMOP-3.1.6/11/4.

NYITOTT KAPU 2 PROJEKT

 

A pályázat célja a már korábban kialakított EGYMI kapacitásbővítése annak érdekében, hogy képes legyen olyan komplex szolgáltatói rendszerként működni, amely a helyi és regionális igények figyelembe vételével biztosítja a különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztésekhez az egyenlő hozzáférést. Elsősorban a kora gyermekkori intervencióra, 0-6 éves korú, kisgyermekre és családjaira fókuszál. Eszközkölcsönzéssel, helyszíni tanácsadással, szülősegítő foglalkozásokkal támogatja a fejlődést. A befogadó iskolákban mindezeken túl az osztálytermi folyamatokat szakmai-módszertani szempontból erősíti a saját innovációként megjelenő ITEM munkaközösség működtetése, és a hálózati tanulás eredményeit bemutató kiadvány. A támogatásokat a környezetünkben hiányként jelentkező integráltan nevelődő érzékszervi és mozgásfogyatékosokhoz rendeljük, mind az eszközök, mind a humánszolgáltatások tekintetében. Az együttműködést a humánerőforrások bővítése céljából kiterjesztjük a civil szférára, a bölcsődei szakemberekre és más szakmai szolgáltatókra is.

Projek részletes bemutatása:

A BKMÖ Integrált Közoktatási Intézményének tevékenysége elsősorban a gyógypedagógiai nevelés-oktatás, valamint pedagógiai szakszolgáltatásokra: a logopédiai ellátásra, a korai fejlesztésre és gondozásra, a gyógytestnevelésre és ezen belül a gyógyúszásra terjed ki, de nyitott az óvodák, iskolák, szülők felé is a megjelenő igényekhez igazodó terápiás szolgáltatások, utazótanári szolgáltatás, módszertani segítségadás biztosításával. Az EGYMI-vel szemben támasztott követelményeknek számos ponton megfelel, azonban ahhoz, hogy garantált minőségű komplex szolgáltató bázis lehessen, mind eszközpark, mind a humán erőforrás, mind a terápiás szolgáltatás tekintetében fejlesztésre szorul. A benyújtott pályázat ezen a területen is előrelépést jelent, és támogatja pl. egy saját innováció, a kutyás terápia tervének megvalósítását is. Az eszközbeszerzés hiánypótló jellegű, a gyermekek korai fejlesztésének és az érzékszervi-, mozgásfogyatékosok speciális fejlesztő eszközeinek, speciális taneszközeinek, illetve a digitális és IKT eszközeinek tekintetében. Az eszközeink kihasználtságát növeli a kölcsönzés lehetőségének megteremtése. Ehhez 6 darab kölcsönzési protokoll kidolgozását vállaljuk. A kölcsönzési protokoll az intézményekre, a szülőkre egyaránt vonatkozik. Intézményünkben jelenleg 176 fő (Kiskőrös) + 218 fő (Kecskemét) gyermek tanul, akik szükségleteik függvényében szintén használni fogják a pályázati úton beszerzett speciális tan- és fejlesztő eszközöket és speciális terápiákat. A családoknak kölcsönzött eszközök segítségével 6 fő korai fejlesztésben részesülő kisgyermek otthoni fejlesztése is sikeresebben végezhető. A projektben részt vesz 8 partnerintézmény; intézményünk részéről 50 fő gyógypedagógus. A partner intézmények részéről 9 integráló pedagógus.  Az együttműködő és befogadó nevelésre vállalkozó intézményekben tanuló mintegy 45 fő SNI gyermek számára az utazó szakszolgálat és az eszközkölcsönzés révén biztosítjuk az egyenlő hozzáférést. Az utazó gyógypedagógusi hálózat szolgáltatásainak szélesítése a különféle eszközök használatának elsajátítását követően a disszeminációra is kiterjed, hiszen a kiemelt tevékenységek közé tartoznak a képzések, felkészítések, melyek eredményeként a pedagógusok, szülők, egyéb segítők mintegy 50 db tanúsítványt/igazolást szereznek. Az együttműködő befogadó intézményeknek kidolgozott kölcsönzési és használati protokoll alapján az SNI gyermekek tanulását segítő taneszközöket, szoftvereket, IKT taneszközöket adunk át az osztálytermi folyamatok erősítésére. A befogadó pedagógiai gyakorlatról módszertani füzet készül.

Projekt főbb céljai:

A projekt hosszú távú célja a társadalom befogadó szemléletének az erősítése azáltal, hogy az EGYMI sajátos feltétel- és eszközrendszerével segíti az SNI gyermekeket és fiatalokat lehetőségeik legoptimálisabb kibontakoztatásában, javítja a sajátos nevelési igényűek munkapiaci esélyeit, és ezáltal hozzájárul társadalmi rehabilitációjukhoz.

Ennek rendeli alá a közvetlen célokat, nevezetesen,

 • hogy a korábbi 3.1.6-08. sz. konstrukció folytatásaként biztosítsa az EGYMI standardoknak megfelelő minőségű és mértékű szolgáltatási kapacitását,
 • hogy a helyi és regionális igényekre épülve folyamatosan bővítse annak rendszerét,
 • s ezáltal megvalósítsa, hogy az SNI gyermekek a lakóhelyükhöz lehető legközelebb kapják meg a különleges gondozást biztosító fejlesztéseket.

A projekt kitüntetett céljai:

 • erősíteni a kapcsolatot az SNI gyermeket nevelő a családokkal, s helyszíni tanácsadás révén biztosítani az egyenlő hozzáférést a korai fejlesztés különböző szolgáltatásaihoz,
 • pedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtása a befogadó iskolák pedagógusainak,
 • folyamatos szakmai-módszertani útmutatással és segédanyagokkal erősíteni az osztálytermi folyamatokat,
 • tervszerűen bővíteni az intézmény a több fogyatékosság típus ellátáshoz szükséges, mobilizálható, a kölcsönzés elvén működő eszközparkját,kiépíteni a terápiás- és módszerbankot,
 •  hozzásegíteni az EGYMI-t ahhoz, hogy az ellátó rendszerben forrásközpontként komplex szolgáltató bázissá váljon,
 • a szervezetfejlesztés eredményeinek átvezetése az intézmény alap dokumentumaiba. 

 

TÁMOP 3.1.6. projektnyitó rendezvény

2012. szeptember 27-én megrendezésre került intézményünkben a "Nyitott kapu 2." TÁMOP-3.1.6-11/4-2011-0013 pályázat nyitó konferenciája.

A rendezvényen Kapcsáné Németi Júlia, az EDUCATIO kht. szakmai vezetője is tartott előadást, melynek témája a „TÁMOP pályázatok által nyújtott lehetőségek a sajátos nevelési igényű gyermekek sikeres társadalmi integrációjának elősegítéséhez” volt. 
Radicsné Szerencsés Terézia az intézmény főigazgatója az iskola innovációs útját mutatta be 2000-től napjainkig.
Markó Ibolya a TÁMOP 3.1.6. pályázat projektmenedzsere és Schaffer István szakmai vezető mutatta be az „Az Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében” c. projektet.
Ennek végrehajtásában együttműködő partnereink:

 • SZOVAL Arany János Általános Iskolája Kecskemét
 • SZOVAL Lánchíd Utcai Általános Iskolája Kecskemét
 • SZOVAL Móra Ferenc Általános Iskolája Kecskemét
 • SZOVAL Széchenyi Sétányi Óvodája Kecskemét
 • KTKT Bem József Általános Iskolája Kiskőrös
 • KTKT Mohácsi Úti Tagóvodája Kiskőrös
 • Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola
 • Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Bölcsőde Kiskőrös
 • Kiskőrösi Baptista Gyülekezet
 • Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kiskőrös
 • Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület
 • Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány Kecskemét