Közadat szolgáltatás

2018/2019

Munkaterv

Pedagógiai program

SZMSZ

Továbbképzési program és beiskolázási terv

Házirend

Szakmai alapdokumentum

 

2017/2018:

Beiskolázási terv

Év végi beszámoló

Munkaterv

Pedagógiai program

SZMSZ

Továbbképzési program

Házirend

 

 

 

Intézményi Minőségpolitikai Nyilatkozat
"A hagyományokra építve és az új utakat keresve a gyermekek sokoldalú fejlesztése"

A fentiek jól példázzák intézményünk hitvallását, minden körülmények között az legyen nevelő - oktató munkánk tartalmának és megvalósulása módjának, formájának vezérlő elve.
E minőség a mindennapi munka részeként érvényesüljön s az innováció hassa át.
Intézményünk kinyilvánítja, hogy folyamatosan biztosítja pedagógiai, szakmai célkitűzéseinek és az intézmény működésének megvalósulását az iskola közvetlen illetve közvetve használói igényeinek kielégítése érdekében.
Fontosnak tartjuk, hogy a minőségfejlesztés terén elért eredményeinket, módszereinket bemutassuk a többségi általános és sajátos nevelési igényt kielégítő iskolák számára.
Felelősek vagyunk, hogy az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevékenysége az iskolai munka szerves részévé váljon, így a Pedagógiai Programban és a SZMSZ- ben is megjelenjenek.
Partnereink érdekeit figyelembe véve a továbbtanulást támogatjuk.
Felelőséget vállalunk, hogy minél kisebb arányban történjen lemorzsolódás a hátrányos és roma tanulók körében.
Vállaljuk a pályázati figyelő szolgálat működtetését. Pályázatainkkal színvonalas programjainkat valósítjuk meg.