Közadat szolgáltatás

2017/2018:

Beiskolázási terv

Munkaterv

Pedagógiai program

SZMSZ

Továbbképzési program

Házirend

 

2015/2016:

Beiskolázási terv 2015-2016

Év végi beszámoló 2014-15

Munkaterv 2015-2016

Pedagógiai program 2015.12.03. egységes

Szmsz 2015 12 03

 

2014/2015:

Munkaterv 2014-2015

Pedagógiai program 2014

Beiskolázási terv 2014-2015

Beiskolázási terv 2015-2016

Szervezeti és működési szabályzat 2014

Továbbképzési program 2015-ben

 

2013/2014:

Intézményi Tanács nyilvántartásba vételének dokumentuma

Intézményi Minőségirányítási Program

Vezetői Pályázat

Házirend 2013

Irányított Önértékelés

Továbbképzési Program

 Alapító Okirat 2013

Pedagógiai Program 2013

Beiskolázási Terv

Beszámoló 2013/2014 I.félév

Munkaterv 2013

EGYMI munkaterve 2013

Óvodai nevelési program 2013

Szivárvány Munkaközösség munkaterve 2013

Az Alternatív Munkacsoport munkaterve 2013

Kooperatív Team munkaterve 2013

Szervezeti és működési szabályzat 2013

Esélyegyenlőségi terv 2013

 

2012/2013:

Alapító okirat - 2012

2012/2013 Év végi beszámoló

Pedagógiai Program - 2012

Szervezeti és működési szabályzat - 2012

Házirend - 2012

 

Intézményi Minőségpolitikai Nyilatkozat
"A hagyományokra építve és az új utakat keresve a gyermekek sokoldalú fejlesztése"

A fentiek jól példázzák intézményünk hitvallását, minden körülmények között az legyen nevelő - oktató munkánk tartalmának és megvalósulása módjának, formájának vezérlő elve.
E minőség a mindennapi munka részeként érvényesüljön s az innováció hassa át.
Intézményünk kinyilvánítja, hogy folyamatosan biztosítja pedagógiai, szakmai célkitűzéseinek és az intézmény működésének megvalósulását az iskola közvetlen illetve közvetve használói igényeinek kielégítése érdekében.
Fontosnak tartjuk, hogy a minőségfejlesztés terén elért eredményeinket, módszereinket bemutassuk a többségi általános és sajátos nevelési igényt kielégítő iskolák számára.
Felelősek vagyunk, hogy az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevékenysége az iskolai munka szerves részévé váljon, így a Pedagógiai Programban és a SZMSZ- ben is megjelenjenek.
Partnereink érdekeit figyelembe véve a továbbtanulást támogatjuk.
Felelőséget vállalunk, hogy minél kisebb arányban történjen lemorzsolódás a hátrányos és roma tanulók körében.
Vállaljuk a pályázati figyelő szolgálat működtetését. Pályázatainkkal színvonalas programjainkat valósítjuk meg.