Intézményünk dolgozói

Dolgozóink

2017-2018

 

Az intézmény vezetősége

Név

Munkakör

Végzettség

Markó Ibolya

intézményvezető

 • oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 • nevelőtanár
 • közoktatási vezető szakvizsga

Schaffer István

intézményvezető-helyettes

 • oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár
 • általános iskolai tanító
 • közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Viedner Mónika

intézményegység-vezető

 • gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
 • óvodapedagógus
 • óvodapedagógiai gyógytestnevelő
 • szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen)

 

Óvoda

Név

Munkakör

Végzettség

Adorján Csenge

gyógypedagógus

 • gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon és gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

Eszenyiné Suba Ildikó

konduktor

 • konduktor
 • védőnő

Hajósné Hertl Edit

gyógypedagógus

 • gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
 • óvodapedagógus
 • általános iskolai tanító
 • szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen

Kóczián Alexandra

óvodapedagógus

 • óvodapedagógus

Kutyifa Anikó

gyógypedagógus

 • gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
 • biológia-földrajz szakos tanár

Lovász Edit

gyógypedagógus

 • oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 • óvónő
 • szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen

Petrekanics Zsófia

logopédus

 • gyógypedagógus logopédia szakirányon

Gárdászné Gottfried Orsolya

gyógypedagógiai asszisztens

 • gyógypedagógiai asszisztens

 

Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola

Név

Munkakör

Végzettség

Bányásziné Lukács Margit

gyógypedagógus

 • gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
 • óvodapedagógus
 • óvónő
 • szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Barnáné Lelkes Mónika

gyógypedagógus

 • tanító

Benke Ferenc Lajosné

gyógypedagógus

 • gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
 • általános iskolai tanító
 • közoktatási vezető szakvizsga
 • pedagógus szakvizsga
 • szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen

Bódog Erika

gyógypedagógus

 • gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
 • szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen

Dulai Gabriella Erzsébet

gyógypedagógus

 • nevelőtanár
 • gyógypedagógiai hallgató

Fazekasné Tatai Renáta

gyógypedagógus

 • tanító
 • gyógypedagógiai hallgató

Gál Gyula

gyógypedagógus

 • műszaki szakoktató
 • okleveles technikatanár
 • közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Mónus Eszter Etelka

gyógypedagógus

 • tanító

Hajós István

logopédus

 • Magyar nyelv és irodalom – gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
 • Magyar nyelv és irodalom- logopédia szakos tanár

Jancsovicsné Sziráczki Zsuzsanna

napközis nevelő

 • tanító

Kuti Zoltán

testnevelő

 • óvodapedagógus

Madarászné Kocsis Brigitta

gyógypedagógus

 • gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
 • tanító

Medveczki Zsuzsanna

gyógypedagógus

 • gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár és gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos terapeuta

Olajos Ildikó

napközis nevelő

 • tanító

Péntekné Markotán Zsuzsanna

gyógypedagógus

 • gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
 • tanító
 • szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen

Rákóczi Gyuláné

gyógypedagógus

 • oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 • óvónő

Rákóczi Zita

gyógypedagógus

 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár és művelődésszervező rendezvényszervező szakirány
 • okleveles magyartanár
 • okleveles pszichológus

Sáfárné Csengődi Marianna

gyógypedagógus

 • technika szakos tanár és pedagógia szakos nevelő
 • okleveles technikatanár
 • gyógypedagógiai hallgató

Simon-Szakács Margit

napközis nevelő

 • tanító

Szivák Katalin

napközis nevelő

 • általános iskolai tanító

Takács Ildikó

gyógypedagógus

 • gyógypedagógus autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakirányon
 • oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Tisza Zoltán

gyógypedagógus

 • oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 • általános iskolai tanító

Vörösné Piros Ágnes

gyógypedagógus

 • oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 • óvónő

Bobek Viktor

rendszergazda

 • mérnök informatikus

Győri Dániel

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

 • gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

Hencz Gyöngyi

gyógypedagógiai asszisztens

 • gyógypedagógiai asszisztens

Kancsár Andrea

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

 • ifjúságsegítő

Némedi Brigitta

gyógypedagógiai asszisztens

 • gyógypedagógiai asszisztens

Sáfár Lászlóné

iskolatitkár

 • Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó

Szabó Andrea

gyógypedagógiai asszisztens

 • gyógypedagógiai asszisztens