Intézményünk tevékenységei

A 2001-ben átadott új, jól felszerelt iskolában Kiskőrös és környező településeiből bejáró tanulásban akadályozott és egyéb fogyatékos gyerekek nevelése, oktatása folyik.
Főbb tevékenységek:

 1. Óvoda: óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés.

  - Enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése összevont 1 óvodai csoportban.
  - Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek integrált óvodai nevelése.
  - Autizmussal élő gyermekek óvodai nevelése 2. óvodai csoportban.
  - Hátrányos helyzetű és roma gyerekek felzárkóztatása. Felvehető maximális gyereklétszám: 13 fő. Óvodában a Lépésről-lépésre programot alkalmazzuk.
 2. Általános iskola: sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, nevelése.

  - Enyhe fokban értelmi fogyatékos ( tanulásban akadályozott) általános iskoláskorú gyermekek iskolai előkészítése, általános iskolai nevelése, oktatása 1-8 évfolyamig.
  - Autista gyerekek fejlesztése, nevelése-oktatása egyéni képességeik szerint 1 csoportban.
  - Hátrányos helyzetű és roma tanulók felzárkóztatása. Felvehető létszám: 167 fő
  - Középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek integrált nevelése-oktatása, ill. magántanuló ellátás. Felvehető max. 6 fő

  Iskolánk alsó tagozatán a Lépésről-lépésre programot, felső tagozaton a kooperatív tanulást és projektoktatást alkalmazzuk. Alsó tagozatos tanulóink anyanyelvi és kommunikációs fejlesztésének új eszköze a könyvszerkesztés, mely már az óvodából elkíséri a gyermeket. Maguk tervezte programjaikról szóló, rajzzal és szöveggel ellátott könyvecskéik, mely igen kedvelt tanulóink körében, egyben fejlődésük fokmérője is. A mindennapi reggeli beszélgetés, a csoportmunkában való együttes tevékenység jellemzi munkánkat. A habilitációs órákban rejlő lehetőségek fontos kiegészítői nevelő-oktató munkánkban úgy a felzárkóztatás, mint a többségi iskolába való visszahelyezés szempontjából, ahol a Montessori eszközökkel dolgozunk, olyan szakember közreműködésével, aki a Montessori tanfolyamot elvégezte.

 3. Készségfejlesztő iskola

 4. Iskolai könyvtár működtetése

 5. Diáksportkör működtetése

 6. Intézményi étkeztetés

Az intézmény mellett működő Játékkal a Tudásért Alapítvány alapvető célja az intézménybe járó gyermekek támogatása. Az alapítvány nevében rendezzük már hagyományosan az Országos Ki-Mit-Tud? vetélkedőt.

Az EGYM Országos Egyesülettel karöltve szervezi meg intézményünk kollektívája minden év novemberében "A Jövő Útjai..." című konferenciát. Ezen, a gyógypedagógiát érintő aktuális oktatáspolitikai kérdések mellett az érdeklődők a napi pedagógiai gyakorlatokhoz is jól használható ismereteket szerezhetnek műhelymunkák keretében.

2012-ben a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat intézménynek adományozott egy Dunapatajon található ifjúsági tábort. Ezt kihasználva, tanulóink minden évben több hetet tölthetnek el a Szelidi-tó partján. Gondos gazda módjára minden tavasszal és ősszel, a szülők bevonásával szervezzük a tábor takarítását.

A Vöröskereszt támogatásával minden nyáron vannak tanulóink, akik eljuthatnak Balatonfenyvesre. Az itt eltöltött 1 hét alatt nagyon gazdag programban lehet részük a gyerekeknek, a fürdéstől a hajókiránduláson át a kisvasúton való utazásig.

Pedagógiai munkánk megismerésének érdekében a teljes nyitottság jellemzi iskolánkat.
Ezen túlmenően évente nyílt napokat rendezünk, melyek szakmai fórumoknak is bizonyulnak hiszen módszereink, munkánk megismerése nem csak a szülőket, hanem közeli - távoli iskolák pedagógusait, óvónőit is vonzzák.

A szülők klubját már évek óta működtetjük a Fogyatékos gyermekek Felzárkóztatásáért Közalapítvány támogatásával.

Tevékenységünk ilyen irányú alakításában igen nagy jelentőséggel bírt az, hogy Comenius I. Minőségbiztosítási rendszert működtető iskola vagyunk.

Kialakítottuk partnerközpontú működésünk feltételeit, rendszeresen mérjük eredményeinket és korrigálunk, ha arra szükség van.