Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

EGYMI

 

 

Az EGYMI feladata a többségi intézményekben a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának segítése. Ezt utazótanári hálózat megszervezésével és működtetésével látjuk el. 2013 júniusában az integrációt felvállaló intézmények igényeit mértük fel ezen a területen. Az azóta eltelt időszakban folyamatosan nőtt az ellátandó gyermekek létszáma és ezzel együtt a szükséges óraszám is.

Szeptember óta Kiskőrös és Kiskunhalas tankerületben látunk utazótanári feladatokat. Óvodák, iskolák, középiskolák (állami, önkormányzati és egyházi fenntartásúak) kérik az ellátást.

 

 

  Összehasonlító adatok -2013.

 

Az utazó tanári feladat ellátás keretében a tanórán kívüli habilitációs/rehabilitációs foglalkozások kerülnek megtartásra. Az ellátást minden gyermek számára sérülés specifikusan biztosítjuk. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztésben olyan szakemberek működnek közre és működnek együtt, akik a megfelelő végzettséggel, szaktudással rendelkeznek. 

 

 

Főállású munkatársak:   1 fő logopédus

                                     1 fő gyógypedagógus

                                     1 fő intézményegység vezető

                                     1 fő adminisztrátor

 

 

Megbízási szerződéssel jelenleg 26 fő szakembert (logopédus, gyógypedagógus, konduktor) foglalkoztatunk.

 

Az utazó gyógypedagógusok számára minden hónapban műhelymunkát szervezünk. Ezeken az összejöveteleken lehetőség nyílik az aktuális problémák megbeszélésén túl a horizontális tanulásra, szakmai továbbképzésre.

 

Az együttműködés keretében az integrációt segítő pedagógus/utazó tanár feladata:

 

-       Kapcsolattartás az integráló intézmény vezetésével, osztályfőnökkel, szülőkkel.

-       Segítségnyújtás a pedagógiai diagnózis/szakértői vélemény értelmezésében.

-       Javaslattétel a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely-és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb).

-       Segítségnyújtás a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, tájékoztatás a beszerzési, kölcsönzési lehetőségekről. (Nagyon sok utazó pedagógus kölcsönöz eszközt az órái megtartásához.)

-       Javaslattétel a gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására.

-       Az integráltan nevelt-oktatott gyermekek haladásának nyomon követése, részvétel a részeredmények értékelésében, javaslattétel az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra.

-       Együttműködés a többségi pedagógusokkal, figyelembe véve a tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait.

-       Terápiás fejlesztő tevékenységet végzése a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon-egységesített egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs/ rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben, melynek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkcióra.

-       Tanév elején és végén készség és képesség szintfelmérések lebonyolítása, melyben tükröződnek a fejlesztés feladatai és az elért eredmények.

-       Év végén szöveges értékelés készítése a fejlesztésbe vont gyermek tanév során nyújtott teljesítményéről.

 

 

 

Jelenleg a következő intézményekkel működünk együtt a sikeres integráció érdekében:

 

Kiskőrös Tankerület:

 • KT Általános és Középiskola Bem József Általános Iskolája - Kiskőrös
 • KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskola - Kiskőrös
 • Kiskőrös Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola
 • Kiskőrösi Óvodák
 • Napközi Otthonos Óvoda Csengőd
 • KT Általános és Középiskola Csengődi Általános Iskola
 • II János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kecel ( Imrehegyi és Tázlári tagintézményei)
 • KT Általános és Középiskola Herpai Vilmos Általános Iskolája Fülöpszállás
 • Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje
 • Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde
 • Fülöpszállás Mesevár Óvoda
 • KT Kaskantyúi Napköziotthonos Tagóvodája
 • Bóbita Óvoda Bócsa
 • KT Általános és Középiskola Boróka Általános Iskolája Bócsa
 • Soltszentimrei Általános Iskola
 • Izsáki ÁMK Táncsics Mihály Általános Iskolája és Alapfokú Művészet Oktatási Intézménye
 • Izsáki Óvoda

 

Kiskunhalas Tankerület:

 • Bokréta Önkormányzati Óvoda Tompa
 • Napsugár Óvodák és Bölcsőde Kiskunhalas
 • II Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Szakközépiskola Kiskunhalas
 • Bóbita Óvoda Kiskunhalas
 • Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola
 • Felsővárosi Általános Iskola Kiskunhalas

 

ITEM munkaközösség működtetése

 

ITEM (Integrált nevelésben részesülő Tanulókat oktató-nevelő pedagógusok EGYMI Munkacsoportja)

A munkaközösség azzal a céllal jött létre, hogy segítséget nyújtson az integrációt felvállaló intézmények pedagógusai/gyógypedagógusai számára.

Segítse a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelését. Ezáltal növelje esélyeiket a tanulmányi munka területén és csökkentse kudarc élményeiket.

 

Legfontosabb feladataaz EGYMI-ben felhalmozott módszertani kultúra átadása. A differenciált nevelést segítő módszerek, terápiák, eszközök bemutatása a többségi intézmények pedagógusai számára.Ezáltal a mindennapos tanórai tevékenység segítése, a nevelőmunka hatékonyságának javítása. A horizontális tanulás segítségével a pedagógusok közötti együttműködés erősítése.

 

Terápiák

 

A gyermeki képességek és készségek fejlesztéséhez nagyon nagy segítséget jelentenek a különböző terápiás foglalkozások. Intézményünkben a következő terápiákkal segítjük a tanórai folyamatokat:

Só- és színterápia

 

Fény- és hangterápia

Tibeti hangtál terápia

 

Kutyás terápia

 

Lovas terápia

 

 

 

Sakk terápia

 

 

Úszás terápia

 

 

 

 

Eszközkölcsönzés

 

Eszközállományunk jelentős bővítésére adott lehetőséget a TÁMOP 3.1.6. pályázat, amelynek keretében a különböző sérülési területek (értelmi, mozgás, látás, hallás, beszéd, autizmussal élők) fejlesztéséhez került nagyon sok fejlesztő eszköz és játék beszerzésre. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját tudjuk segíteni azáltal, hogy kölcsönzési lehetőséget biztosítunk az intézmények, a pedagógusok és a szülők számára is. A fejlesztő eszközök használatára vonatkozóan szakember nyújt segítséget.

Jelenleg 64-en(szülők, intézmények, pedagógusok) vesznek részt a kölcsönzés rendszerében.

 

 

Továbbra is várjuk az érdeklődőket!

 

Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre.

 

Szabó Andrea, Hajós István

Elérhetőség: e-mail: E-mail cím megjelenítése

                   telefon: 78/511-592/229