Aktuális eseményeink

Sajátos nevelési igényű tanulók a szakképzésben

„Együttműködés – Esélyteremtés - Munkavállalás” volt a mottója a decemberben megrendezésre kerülő rendhagyó ITEM műhelymunkának. A Bajai-, a Kiskunhalasi és a Kecskeméti Szakképzési Centrumok pedagógusai, vezetői által megfogalmazódott igényre reagálva szerveztük foglalkozásunkat.

Az előzetesen összegyűjtött kérdésekre Szilágyi Csilla a BKM-i Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságának főigazgató-helyettese és Mojzes Sándor a BKM-i Pedagógiai Szakszolgálat Bácskai Tagintézményének tagintézmény-vezetője reflektált.

A kerekasztal beszélgetésen részt vevők választ kaphattak a sajátos nevelési igényű gyermekek mentességének érvényesítésével-, a szülők jogaival és kötelességeivel kapcsolatban, valamint a foglalkozások tartalmát illetően. Tisztázásra kerültek a magántanulói jogviszonyra vonatkozó dilemmák és az eltérő tanterv kapcsán felmerülő ellentmondások. Konkretizálódtak az intézményvezetők feladatai és hatáskörei az érintett témával kapcsolatban.

A szakértők kiemelték a habilitációs-, rehabilitációs foglalkozások kötelező jellegét, ebből következően a mulasztások kezelésének formáját.

A szakmai vizsgákkal kapcsolatos kérdésekre az érdeklődők részletes és kimerítő válaszokat szerezhettek.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket érintően szintén állásfoglalást kaphattak a szakképző intézmények pedagógusai és vezetői.

A rendezvény lehetőséget adott a horizontális tanuláson túl, további javaslatok megfogalmazására, az intézmények közötti kapcsolattartás erősítésére.

Ezúton is köszönetet mondunk előadóinknak!

További Képek